شرکت بازرگانی نرگس سان آپادانا

انواع روغن ها و روان کننده های صنعتی

انواع روغن موتور براساس نوع تولید

۱. روغن موتور تمام سنتتیک

۲. روغن موتور نیمه سنتتیک

۳. روغن موتور معمولی

انواع روغن های صنعتی ماشین آلات و دستگاهها

۱-روغن دنده های صنعتی

۲-روغن توربین

 

۳-روغن ترانسفورمر