شرکت بازرگانی نرگس سان آپادانا

محصولات نساجی

انواع پارچه و منسوجات:

۱- پارچه دنیم

پارچه مبلی آرتکس

۲- پارچه پرده ای کرکره ای

پارچه آیدا برای گلدوزی

 

 

۳- پارچه طرح دار

 

پارچه لباس زیر زنانه

 

 

۴- پارچه ملحفه ای

 

پارچه چلوار گل دار پرنیت شده

۵- پارچه کمبریک

 

پارچه کمبریک پارچه کتان نازک

۶- پارچه ساتن

 

پارچه شارمیوز ساتن ابریشمی

۷- پارچه رومبلی شنیل

پارچه شنیل پارچه پرده و کوسن مبل

انواع نخ 

۱-نخ پلی امید

 

 

۲-نخ الاستان

 

۳-نخ  ویسکوز