شرکت بازرگانی نرگس سان آپادانا

انواع لوازم یدکی

انواع سیبک خودرو :

۱-سیبک فرمان خودرو

 

 

۲-سیبک طبق خودرو

 

 

۳- سیبک بغل شاسی خودرو

 

انواع لنت ترمز:

۱-لنت ترمز ارگانیک

 

 

۲-لنت ترمز سرامیکی

 

 

۳-لنت ترمز نیمه فلزی

 

 

انواع صفحه کلاج :

۱-بدون لغزش

 

 

۲-یک‌طرفه

 

 

۳-هیدرولیکی

 

 

انواع قطعات موتور خودرو:

۱-بلوک سیلندر

 

 

۲-سیلندر

 

 

۳-سرسیلندر

 

انواع بوش سیلندر:

۱-سیلندر با بوش جدانشدنی (خشک)

 

 

۲-سیلندر با بوش جداشدنی (تر)

 

 

انواع دیسک چرخ:

۱-ترمز‌های دیسک

 

 

۲-دیسک‌های جامد ساده

 

 

۳-دیسک‌های سرامیکی گرین

 

 

انواع فیلتر :

۱-فیلتر هوا

 

 

۲-فیلتر روغن

 

 

۳-فیلتر سوخت