شرکت بازرگانی نرگس سان آپادانا

انواع لوازم برقی

انواع جاروبرقی :

۱-جاروبرقی خانگی

 

 

۲-جاروبرقی هتلی

 

 

۳-جاروبرقی تجاری

 

انواع فر برقی از نظر پخت و پز غذا:

۱-فر گازی

 

 

۲–فر برقی

 

 

۳- فر  کانوکشن

 

انواع کلید و پریز:

۱-کلید و پریز برق سوئیچی

 

 

۲-کلید و پریز برق فشاری

 

 

۳-کلید و پریز برق قابل تنظیم

 

 

کنتاکتور

 

انواع کابل :

۱-کابل افت خدمات

 

 

۲-کابل دوپلکس (Duplex Cable): 

 

 

۳-کابل تریپلکس (Triplex Cable):